Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
Kupující objednávkou stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Fine Labels s.r.o. a jeho zákazníků – kupujících.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno, adresa, telefon a e-mail ).

III. Bezpečnost a ochrana osobních dat
Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Fine Labels s.r.o. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má navíc právo požádat o výmaz z této databáze. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR ( Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.)

IV. Cena
Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu FINELABELS.CZ společnosti Fine Labels s.r.o jsou platné v okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Společnost Fine Labels s.r.o si vyhrazuje možnost změny ceny zboží při výrazné změně cen ze strany jeho dodavatelů.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu a případně platba za doběrečné na místo určené kupujícím.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení ( převodem, poštovním převodem ).

V. Možnosti platby

  1. The Pay – bezpečná platba kartou – zabezpečená platební brána
  2. Dobírkou, při převzetí zboží od dopravce (+35 Kč včetně DPH)

V případě nákupu nad 1490,- Kč včetně DPH – dopravné zdarma
Při menším nákupu 160 Kč včetně DPH

VI. Způsoby doručení
Prostřednictvím zásilkové dopravní společnosti. Praha – Eurokurier, Celá ČR – Messenger intercity.
Tyto kurýrní služby využíváme z důvodu ruční překládky balíku s minimem poškozených zásilek. Vaše zboží tedy bude přepraveno bezpečně a včas.
Garantována je dodávka do 48 hodin od převzetí zboží u naší firmy. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.

VII. Dodací lhůta, čas a místo doručení
Obvyklá dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od objednávky.
Běžné dodací časy zásilkových společností (rozvoz mimo Prahu) jsou 9.00 – 17.00 každý pracovní den.
Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

VIII. Možnost odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba
(nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

  1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy.
    V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
  2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
  3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
  4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány bankovním převodem nebo složenkou na účet zákazníka nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

IX. Záruka a reklamace
Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Společnost Fine Labels s.r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.
V případě reklamace kontaktujte společnost Finelabels.cz – Fine Labels s.r.o, viz kontakty.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

XI. Reklamace poškozené zásilky
Při přijímání zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout převzít a sepíše protokol s přepravcem. V případě přijetí zásilky bez výhrad, nebude brán při pozdější reklamaci zřetel na případné poškození způsobené při přepravě.

XII. Distribuce lihu
Jsme přímí dovozci lihovin a proto je naše zboží možno použít pro další distribuci či prodej, pokud právnická osoba splňuje legislativní podmínky. Veškeré naše zboží je tedy určeno i k dalšímu prodeji.